Tietosuojaseloste

Henkilötietojasi käsitellään ja suojataan määrittelemiemme toimintatapojen mukaisesti. 

REKISTERINPITÄJÄ

Great Horse T:mi

Laaviontie 515

16260 Hietana

Y-tunnus 1581460-5

arja.merkkiniemi@outlook.com

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Arja Merkkiniemi

arja.merkkiniemi@outlook.com

p.0400-413285

REKISTERIN NIMI

Great Horsen asiakasrekisteri

KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri asiakkaista sisältää asiakkaan nimen, puhelinnumeron, laskutusosoitteen sekä sopimus- ja tilaustiedot, kuten esim. satula-asiakkailta sen tallin osoite missä asiakas pitää hevostaan.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta sopimuksen syntymisen yhteydessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Great Horsen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Asiakasrekisteri sijaitsee yrittäjän omalla tietokoneella johon on salasana. Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Tietoihin pääsee vain Arja Merkkiniemi.

TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

TIEDON KORJAAMINEN JA TIEDON KORJAAMISEN TOTEUTTAMINEN

Omia tietoja voi korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, joka tekee toivotut muutokset.

MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla Great Horse Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa;

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 19.10.2018

© 2023 Great Horse. Kaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita